"VELKOMMEN TIL BONGO RACING"

TORSDAG 1. DECEMBER 2016!

bongo@poulsen.mail.dk

PRIVAT: 0045 3699 0210

MOBIL: 0045 2648 6894

VI HOLDER LIGE EN LILLE FERIEPAUSE OG ER TILBAGE 12 DECEMBER!

GLÆDELIG JUL TIL JER ALLE!


HER ER NYHEDER FRA TRAVETS VERDEN - OPDATERET 1. DEC!

HER ER NYHEDER FRA GALOPPENS VERDEN - OPDATERET 29. NOV!


BREVDUEFORENINGEN - SVENDBORG!


I anledning af at Sektion 31 i januar næste år skal afholde deres årsmøde i Svendborg, kunne det måske være på sin plads og komme med en lille historie om klubben der samtidig har rund fødselsdag i 2017!

Dan 013, Svendborg blev stiftet i 1887 som en afdeling af Brevdueforeningen Danmark. Igennem disse mange år har en lang række brevduemænd virket for brevduesporten i Svendborg og omegn, og også på landsbasis har flere medlemmer udført et stor og fortjenstfuldt arbejde.

En gennemlæsning af foreningens gamle medlemsprotokoller, forhandlingsprotokoller og protokoller med opgørelse af kapflyvnings- resultater fortæller mange interessante træk af brevduesportens historie, men i denne korte omtale af foreningen er det kun muligt at fremdrage ganske enkelte træk af foreningens lange virke og af de mennesker, som hver på sin vis gjorde en indsats.

Medlemsfortegnelsen for 1887 viser, at foreningen blev startet af følgende aktive medlemmer: Boghandler A. C. Nielsen, købmand Sophus Nielsen, kunstdrejer Anchersen, vinkyper Rasmussen, kommis D. Wiggers, hotelejer Wandall, proprietær Fløjtrup, fuldmægtig Chr. Brandt, købmand A. Striegler, kommis l. Jensen og snedkermester Nielsen. Blandt de passive medlemmer fra starten var greve Brochenhuus Schack, oberst Irgens, fabrikant L. Lange, købmand Kruse, herredsfuldmægtig Schmidt, godsforvalter Petersen, købmand Bønnelycke, købmand Heilmann, guldsmed Broné, guldsmed Grønlund, firma Petersen og Jepsen, møller Petersen, købmand Andreas Jensen, vinhandler W. Hansen m.fl.

Ringlisten fra 1939!

Blandt de medlemmer, som til forskellig tid og på forskellig måde fortjener en omtale for deres arbejde for sporten, skal der her nævnes ganske enkelte navne. Gennem mange år beklædte cand. pharm. Richard Sand formandsposten i Brevdueforeningen Svendborg. Som foreningens formand og repræsentant for De danske Brevdueforeningers overbestyrelse, medlem af forretningsudvalget, næstformand og derefter i en årrække som hovedorganisationens formand har Richard Sand haft en afgørende andel i organisationens vækst og udbygning til en virkelig landsorganisation. Gennem en stor indsats og en utrættelig energi vil Richard Sands navn være uløseligt knyttet til De danske Brevdueforeningers historie.

Det samme kan siges om købmand Laurits E. Larsen. Gennem en meget lang årrække beklædte han formandsposten i Dan 013, han var en af de førende kræfter ved oprettelsen af Fællesforeningen Fyn og Langeland og ved indførelse af totalisatorflyvninger, ligesom han i en årrække var med i De danske Brevdueforeningers hovedbestyrelse.

Endvidere vil det være rimeligt at nævne foreningens æresmedlemmer fra de sidste årtier. Bankfuldmægtig Oskar Høj Madsen blev medlem af Dan 013 den 1. januar 1918, og i tiden frem til hans død i 1972 arbejdede han meget aktivt og med aldrig svigtende interesse for foreningens ve og vel. I lange perioder beklædte han formandsposten, og næsten alle andre tillidsposter i foreningen har han varetaget. Det var derfor ganske naturligt, at Oskar Madsen ved sit 50-års jubilæum som aktiv brevduemand 1 1968 udnævntes til æresmedlem af Dan 013 som en erkendtlighed og tak for et dygtigt arbejde for foreningen.

Foreningens to nuværende æresmedlemmer er Poul Nielsen, Svendborg, og Verner Balslev, Odense. Poul Nielsen, der den 1. januar 1979 kan fejre 50-års jubilæum som aktivt medlem, har også i flere perioder virket som formand og har også set sin kongstanke: Eget klubhus realiseret ved en forenet indsats fra samtlige medlemmer.

Lokalet fra det tidligere klubhus!

I sine unge år var Verner Balslev medlem af Dan 013, og båndene til den gamle forening vel specielt gennem venskabet med Oskar Madsen er blevet bevaret og har blandt andet givet sig udslag i, at værdifuldt avlsmateriale fra Balslevs slag er foræret til nye medlemmer i Dan 013.

Ved at gennemblade de gamle kapflyvningsprotokoller ses, at selv om foreningen ikke er placeret i noget smørhul, er der alligevel opnået en mængde fine resultater ikke mindst på langflyvninger.

En af landets bedste slag igennem tiderne er fra netop 013 Svendborg og Poul Petersen, senere sammen med sønnen Thomas, har virkelig tage for sig af retterne på flyvningerne og de har vel knapt nok selv styr på antallet af mesterskaber og sektions / Gruppe vindere de har haft igennem en meget lang karriere og de virker umættelige og deres duer er frygtet af alle konkurrenterne. Yderligere har man nu søsat endnu et slag i familien, hvor Thomas har sit eget slag, der flyver under navnet Team Bang, men de skal nok blive præsenteret nærmer i tiden fremover.

Til næste år i 2017 vil Dan 013 Svendborg fylde 130 år!


SÅ ER DER EN NY DATO!


Vores brevduedag med den nye langflyverklub vil blive afviklet den - 21. JANUAR 2017 - efter Sektions 31's møde og frokost. Der vil en af de nærmeste dage komme flere informationer om dagen. Så endnu engang vel mødt!